ÇİFT HATLI MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ

Çift Hatlı Merkezi Yağlama Sistemleri

Ağır sanayide, özellikle demir - çelik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan çift hatlı (dual line) sistemler merkezi yağlama sistemleri arasında özel bir konuma sahiptir. Çift hatlı sistemlerin tercih edilmelerinde etken faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • Yüksek miktarda gres (veya sıvı yağ) ihtiyacı olan makinaların / ekipmanların merkezi olarak yağlanmasında,
  • Çok uzun mesafelere yayılan üretim proseslerinin merkezi olarak yağlanmasında,
  • Çalışma ve ortam şartlarının zorlayıcı olduğu durumlarda.

Aşağıda basit bir çift hatlı sistem şeması görülmektedir.

Çift Hatlı Sistemler

Çift hatlı sistemlerin çalışması yapısı iki farklı hali ile aşağıda gösterilmiştir;

Çift Hatlı Sistemler

Çift Hatlı Sistemler