PROGRESİF YAPILI MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ

Progresif Yapılı Merkezi Yağlama Sistemleri

Günümüzde kullanımı en yaygın olan merkezi yağlama sistemleri progresif dağıtımlı sistemlerdir. Progresif sistemler birçok avantajı beraber sunduklarından özellikle gres yağlama uygulamalarında tercih edilirler. Bu sistemlerin belirgin özellikleri şunlardır;

  • Çok fazla yağlama noktası tek merkezden yağlanabilir,
  • Sistem progresif (ardışık ve sıralı) çalıştığından daha düşük çalışma basıncına ihtiyaç duyar,
  • Akış kontrolu (görsel veya elektriksel olarak) yapılabilir,
  • Hassas dozajlama ile her noktaya uygun oranda yağlama sağlanabilir,
  • Genişlemeye uygun yapıları vardır.   

Tipik bir progresif sistem şeması aşağıda verilmiştir;

Progresif Yapılı Merkezi Yağlama Sistemleri