PÜSKÜRTMELİ SİSTEMLER

Püskürtmeli Sistemler

Püskürtmeli sistemler genellikle hava / yağ, hava / gres veya yalnızca yağ ile kullanılan sistemlerdir.

Aşağıda hava / yağ karışımlı bir püskürtmeli sistem şeması görülmektedir;

PÜSKÜRTMELİ SİSTEMLER